Pappagallo akcent


Pappagallo stavlja akcent tamo gdje treba za postizanje najučinkovitijih rezultata naših osnovaca.

Akcent je na:

  • logičnom napredovanju kroz osnovnu školu do visokog srednjeg stupnja znanja
  • gradivu opsežnijem i naprednijem od onog u osnovnim školama
  • veselom grupnom radu s RETRO-MODERNIM pristupom – učenje na klasičan način uz korištenje najmodernijih pomagala u nastavi
  • poticanju natjecateljskog duha za dobivanje najboljih rezultata
  • individualnom pristupu svakom učeniku i direktnom praćenju usvajanja jezika
  • sudjelovanju roditelja u napretku njihove djece, kroz konzultacije, individualni pristup i stalne roditeljske sastanke

NAŠ AKCENT – VAŠ USPJEH!

Saznajte

(for an English version, scroll down) Godinama su članovi Pappagallo…

Planet Pappagallo je mjesto gdje se jezici usvajaju na najzabavniji…

Program POLIGLOT škole Pappagallo omogućuje najbolje ulaganje u Vaše dijete.…

Pappagallo stavlja akcent tamo gdje treba za postizanje najučinkovitijih rezultata…

Ljeto je vrijeme za odmor i zabavu. Učenici škole Pappagallo…