Grupe


Engleski za osnovnoškolce

 

1. razred OŠ (199,00kn u 9 rata ili jednokratno 1612,00kn)

Lokacija Dan Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 • Ponedjeljak i Srijeda
 • Utorak i Četvrtak
 • 18:30 – 19:15
 • 17:40-18:25
SPINUT Teslina 16A
 • Utorak i Četvrtak
 • Utorak i Četvrtak
 •  17:50 – 18:35
 •  18:30 – 19:15
      ŽNJAN Žnjanska 4
 • Ponedjeljak i Srijeda
 • Utorak i Četvrtak
 • 18:30 – 19:15
 • 18:30 – 19:15

2. razred OŠ (249,00kn u 9 rata ili jednokratno 2017,00kn)

Lokacija Dan Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 • Ponedjeljak i Srijeda
 • Utorak i Četvrtak
 • 18:30 – 19:15
 • 18:30 – 19:15
        SPINUT Teslina 16A
 • Utorak i Četvrtak
 • Utorak i Četvrtak
 • 16:15 – 17:00
 • 18:35 – 19:20
       ŽNJAN Žnjanska 4
 • Utorak i Petak (suprotna smjena od nastave u školi)
 •  16:00 – 17:30 / 8:30 – 10:00
 

 

3. razred OŠ (249,00kn u 9 rata ili jednokratno 2017,00kn)

Lokacija Dan Termin
BAČVICE Gupčeva 12
 • Utorak i Četvrtak
 • Petak
 • 18:30 – 19:15
 • 18:30 – 20:00
 SPINUT Teslina 16A
 • Ponedjeljak i Srijeda
 • Utorak i Četvrtak
 • 19:15 – 20:00
 • 19:15 – 20:00
 ŽNJAN Žnjanska 4
 • (Početak škole ujutro)
 • Ponedjeljak

 

 • (Početak škole popodne)
 • Srijeda
 • 15:00 – 16:30 / 8:30 – 10:00

 

 • 9:00 – 10:30 / 15:15 – 16:45
 • Utorak i Četvrtak
 • 19:15 – 20:00


4. 
razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija Dan Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 • Utorak i Četvrtak
 

 • 19:15 – 20:00

 

         SPINUT Teslina 16A
 • Ponedjeljak i Srijeda
 • Ponedjeljak i Srijeda
 • Petak
 • 18:30 – 19:15
 • 19:15 – 20:00
 • 18:30 – 20:00
 ŽNJAN Žnjanska 4

(Početak škole ujutro)

 • Ponedjeljak / Utorak
 

 • 12:30 – 14:00 / 8:30 – 10:00
 
 • Petak
 • 18:30 – 20:00
 


5. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)
 

Lokacija Dan Termin
BAČVICE Gupčeva 12
 • Ponedjeljak i Srijeda
 •  19:15 – 20:00
SPINUT Teslina 16A
 • Ponedjeljak
 • Srijeda
 • Petak
 • 16:15 – 17:45
 • 16:15 – 17:45
 • 18:45 – 20:15
ŽNJAN Žnjanska 4  

(Početak škole popodne)

 • Ponedjeljak / Srijeda
 •  10:00 – 11:30 / 14:00 – 15:30
 
 • Ponedjeljak i Srijeda
 • 19:25 – 20:10
 
 •  Utorak i Četvrtak
 •  19:15 – 20:00

 

6. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn) 

Lokacija Dan Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 • Utorak
 •  15:15 – 16:45
 

SPINUT Teslina 16A

 • Petak
 • Petak
 •  15:30 – 17:00
 •  17:00 – 18:30
 

ŽNJAN Žnjanska 4

 
 • Petak / Petak (suprotna smjena od nastave u školi)
 •  10:00 – 11:30 /
 • 17:00 – 18:30
 

7. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn) 

Lokacija Dan Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 • Utorak i Četvrtak
 •  19:15 – 20:15
 

SPINUT Teslina 16A

 • Petak
 • 17:00 – 18:30
 
 

ŽNJAN Žnjanska 4

 (Početak škole ujutro)

 • Ponedjeljak / Ponedjeljak
 • izvorni govornik – Četvrtak
 • 14:00 – 15:30 / 10:00 – 11:30
 • 15:00 – 15:45
 
 • Petak
 • izvorni govornik – Četvrtak
 • 18:30 – 20:00
 • 15:00 – 15:45
 

 

8. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn) 

Lokacija Dan Termin
BAČVICE Gupčeva 12
 • Ponedjeljak i Srijeda

 

 • Ponedjeljak (izvorni govornik – svaki drugi tjedan)
 •  19:15 – 20:00

 

 • 15:45 – 16:30
SPINUT Teslina 16A
 • Petak
 • Ponedjeljak (izvorni govornik) – Bačvice
 • 15:00 – 16:30
 • 15:45 – 16:30 (svaki drugi tjedan)
 • Subota
 • Ponedjeljak (izvorni govornik) Bačvice
 •  12:00-13:30
 • 15:45-16:30 (svaki drugi tjedan)
ŽNJAN Žnjanska 4

 (Početak škole ujutro)

 • Petak / Petak
 • Četvrtak – Izvorni govornik
 

 • 17:00 – 18:30 / 8:30 – 10:00
 • 15:45 – 16:30 (svaki drugi tjedan)
   
 • Subota
 • Četvrtak – Izvorni govornik
 

 • 10:30-12:00
 • 15:45-16:30 (svaki drugi tjedan)

 

 • Njemački jezik
  Lokacija Dan Termin
2.-4. OŠ početnici Žnjan Subota 12:30-14:00
4.- 5. OŠ (4. godina učenja) Žnjan Ponedjeljak i Srijeda 19:15-20:00
3.-5. OŠ (3. godina ucenja) Žnjan Subota 9:30-11:00
6.-8. OŠ A2.2 Žnjan Subota 11:00-12:30

  

 • Talijanski jezik

Lokacija

Dan

Termin

SPINUT Teslina 16A

   

Mlađi Osnovci početnici

(2. – 5. OŠ.)

 • Subota
 • 9:00-10:30
 • Španjolski jezik

Lokacija

Dan

Termin

SPINUT Teslina 16A

   

 Mlađi Osnovci

(4. – 6. razred OŠ -3. god. učenja)

 • Subota
 • 10:30-12:00
 • Japanski jezik

Lokacija

Dan

Termin

SPINUT Teslina 16A
 • Japanski Početni

 • Subota
 • 13:30-15:00
 • Japanski Napredni

 

 • Subota
 • 15:00-16:30


Saznajte

(for an English version, scroll down) Godinama su članovi Pappagallo…

Planet Pappagallo je mjesto gdje se jezici usvajaju na najzabavniji…

Program POLIGLOT škole Pappagallo omogućuje najbolje ulaganje u Vaše dijete.…

Pappagallo stavlja akcent tamo gdje treba za postizanje najučinkovitijih rezultata…

Ljeto je vrijeme za odmor i zabavu. Učenici škole Pappagallo…