Grupe


Engleski za osnovnoškolce

 

1. razred OŠ (199,00kn u 9 rata ili jednokratno 1612,00kn)

Lokacija

Dan

Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 • Ponedjeljak-Srijeda

18:30-19:15

 
 • Utorak – Četvrtak

17:40-18:25

GRAD Čajkovskog 5

 •  Ponedjeljak-Srijeda

18:30-19:15

 • Utorak – Četvrtak

18:30-19:15

ŽNJAN Žnjanska 4

 • Ponedjeljak- Srijeda

18:30-19:15

 • Utorak – Četvrtak

18:30-19:15

 

 

2. razred OŠ (249,00kn u 9 rata ili jednokratno 2017,00kn)

Lokacija

Dan

Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 • Ponedjeljak-Srijeda

18:30-19:15

 
 • Utorak-Četvrtak
   18:30-19:15

GRAD Čajkovskog 5

 • Ponedjeljak-Srijeda

18:30-19:15

 
 • Ponedjeljak-Srijeda

19:15-20:00

 
 • Utorak-Četvrtak

18:30-19:15

ŽNJAN Žnjanska 4

  (Početak škole ujutro)

 • Ponedjeljak-Srijeda/Četvrtak

16:00-16:45/09:00-10:30

  (Početak škole popodne)

 • Utorak-Četvrtak/Petak

16:00-16:45/08:30-10:00

 
 • Petak

18:30-20:00

 


3. 
razred OŠ (249,00kn u 9 rata ili jednokratno 2017,00kn)

Lokacija

Dan

Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 • Ponedjeljak-Srijeda

18:30-19:15

 
 • Ponedjeljak-Srijeda

19:15-20:00

GRAD Čajkovskog 5

 • Ponedjeljak-Srijeda

19:15-20:00

 • Utorak-Četvrtak

19:15-20:00

 
 • Petak

18:30-20:00

ŽNJAN Žnjanska 4

(Početak škole ujutro)

 • Ponedjeljak/Ponedjeljak

09:00-10:30/15:15-16:45

 • Ponedjeljak-Srijeda
 • Utorak – Četvrtak

 

 

19:15-20:00

19:15-20:00

 

 

 

4. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija

Dan

Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 • Utorak-Četvrtak

19:15-20:00

 
 • Utorak-Četvrtak
19:15-20:00

GRAD Čajkovskog 5

 • Utorak-Četvrtak

19:15-20:00

 
 • Petak

18:00-19:30

 
 • Petak

18:30-20:00

ŽNJAN Žnjanska 4

  (Početak škole ujutro)

 • Petak/Petak

10:00-11:30/17:00-18:30

  (Početak škole popodne)

 • Petak/Petak

17:00-18:30/10:00-11:30

 

5. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija

Dan

Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 
 • Utorak-Četvrtak

19:15-20:00

GRAD Čajkovskog 5

 • Ponedjeljak-Srijeda
19:15-20:00
 
 • Petak

17:00-18:30

ŽNJAN Žnjanska 4

 
  (Početak škole popodne)

 • Ponedjeljak/Ponedjeljak

15:00-16:30/09:00-10:30

 
 • Petak

18:30-20:006. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)
 

Lokacija

Dan

Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 
 
 • Ponedjeljak-Srijeda

19:15-20:00

 

GRAD Čajkovskog 5

 
 • Petak

15:00-16:30

 
 • Petak

19:30-21:00

ŽNJAN Žnjanska 4

 
 
 • Subota

10:30-12:00

  (Početak škole ujutro)

 • Srijeda/Srijeda
 

10:30-12:00/15:15-16:45

  (Početak škole popodne)

 • Petak/Petak

17:00-18:30/10:00-11:30

 

7. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn)

Lokacija

Dan

Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 
 • Ponedjeljak-Srijeda
 • Utorak – Četvrtak

19:15-20:15

15:45-16:45

GRAD Čajkovskog 5

 
 • Petak

16:30-18:00

 
 • Petak

17:00-18:30

ŽNJAN Žnjanska 4

  (Početak škole ujutro)

 • Utorak/Utorak i Četvrtak

(Početak škole popodne)

 • Utorak i Četvrtak/Srijeda
 • Petak/Petak

08:30-10:00/17:40-18:25


17:40-18:25/10:00-11:30

 14:30-16:00/08:30-10:00

 

8. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn)

Lokacija

Dan

Termin

BAČVICE Gupčeva 12

 
 • Petak

Ponedjeljak (izvorni govornik)

19:15-20:45

15:00-15:45 (svaki dr. tjedan)

 GRAD Čajkovskog 5

 

 

 • Srijeda

Srijeda ILI Ponedjeljak (izvorni govornik)

15:20-16:50

16:50-17:35 Matošićeva 4 ILI 15:00-15:45 Gupčeva 12

 
 • Petak

Srijeda ILI Ponedjeljak (izvorni govornik)

15:30-17:00

16:50-17:35 Matošićeva 4 ILI 15:00-15:45 Gupčeva 12

ŽNJAN Žnjanska 4

 
 
 • Utorak/Četvrtak

Ponedjeljak (izvorni govornik)

19:30-20:15

11:45-12:30 Žnjan ILI 15:00-15:45 Bačvice

 

 


Njemački jezik

 

Lokacija

Dan

Termin

2-3. OŠ

Žnjan

Ponedjeljak-Srijeda

18:30-19:15

2-4. OŠ početnici

Žnjan Subota

12:30-14:00

3-5. OŠ 

Žnjan Subota

11:00-12:30

3-5. OŠ A1.2

Žnjan Ponedjeljak-Srijeda

19:15-20:00

5-8. OŠ A1.1

Matošićeva Subota

11:30-13:00

6. OŠ – 1.SR. A1.2

Matošićeva

Subota

13:00-14:30

6. OŠ – 2.SR. A2.1

Matošićeva

Subota

10:00-11:30

 


Talijanski jezik

Lokacija

Dan

Termin

GRAD Čajkovskog 5

   

4-7. OŠ

Subota

10:30-12:00

 


Španjolski jezik

Lokacija

Dan

Termin

GRAD Čajkovskog 5

   

Mlađi Osnovci

(1.-4. razred)

Subota

10:30-12:00

Stariji Osnovci

(5.-8. razred)

Subota

12:00-13:30

 Saznajte

(for an English version, scroll down) Godinama su članovi Pappagallo…

Planet Pappagallo je mjesto gdje se jezici usvajaju na najzabavniji…

Program POLIGLOT škole Pappagallo omogućuje najbolje ulaganje u Vaše dijete.…

Pappagallo stavlja akcent tamo gdje treba za postizanje najučinkovitijih rezultata…

Ljeto je vrijeme za odmor i zabavu. Učenici škole Pappagallo…